Digitaalinen nuorisotyö
Digitaalinen nuorisotyö

Digitaalisen nuorisotyön periaatteet lähtevät nuorisotyön perinteestä, jossa toimitaan siellä missä nuoret ovat.

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2020-2023 pääteemoja ovat nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Hallituksen nuorisopoliittisissa tavoitteissa ja toimenpiteissä todetaan, että nuorella tulee olla mahdollisuus mieluisaan harrastukseen. Tavoitteissa ja toimenpiteissä korostetaan mahdollisuuksia uudenlaisten ohjattujen harrastustoimintojen kokeiluihin, joissa hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa välineenä, sisältönä tai toimintaympäristönä.

Vuoden 2018 pelaajabarometrin mukaan 10-19-vuotiaista n. 88 prosenttia pelaa tietokoneella tai pelikonsolilla aktiivisesti. Lisäksi elektronisen urheilun seuraaminen on noussut alle 29-vuotiaiden keskuudessa suosituimmaksi lajiksi ohittaen mm. jääkiekon ja jalkapallon.

Paikallisen nuorisotyön rooli
Paikallisen nuorisotyön rooli

Bittiliigassa järjestetään peli- ja harrastustoimintaa monipuolisesti. Liigan turnauksia pelataan sekä valtakunnallisella tasolla, että kohdennettuna paikallisena toimintana. Pelaajat ja joukkueet löytävät tiensä Bittiliigaan puskaradioiden mainostuksen, luokkakavereiden kehotusten ja nuoriso-ohjaajien kannustusten saattelemana. Kunnallisen nuorisotyön rooli ja esimerkiksi nuoriso-ohjaajan toimintamahdollisuudet Bittiliigassa on räätälöitävissä kunnan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Liigassa toimii esimerkiksi seuraavia yleisluontoisia rooleja:

 • Peli- ja harrastustoiminnan vetäjä
 • Valmentaja
 • Yksilöohjaaja
 • Digialan osaaja
 • Opettaja, kouluttaja
 • Elektronisen urheilun asiantuntija, pelialan ammattilainen
 • Palveluohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä
 • Kisakatsomoiden järjestäjä
 • Moderaattori, valvoja, ohjaaja
 • Tieto- ja neuvontapalveluiden tarjoaja, toimintaan saattaja
Ohjaajaksi Bittiliigaan
Ohjaajaksi Bittiliigaan

Liigaan mukaan tulevat ohjaajat ovat nuoriso-ohjaajia, etsiviä nuorisotyöntekijöitä ja esimerkiksi digitaalisen nuorisotyön koordinaattoreita. Liigaan rekisteröityneet ohjaajat voivat olla myös muita kasvatusalan ammattilaisia, sellaisiksi opiskelevia tai esimerkiksi digitaalisen työkentän ja elektronisen urheilun osaajia.

Rekisteröidyttyään ohjaaja kykenee tarkastelemaan pelaajatyökalua ohjaajan näkymällä sekä liittymään Bittiliigan VoIP-palveluun Discordiin ohjaajaroolilla.

Digitaalista nuorisotyötä vai elektronista urheilua?
Digitaalista nuorisotyötä vai elektronista urheilua?

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke kiteyttää digitaalisen nuorisotyön mm. seuraavanlaisesti:

  Digitaalinen nuorisotyö...

 • ...keskittyy nuorisotoimialan ja nuorisotyön käytäntöjen digitalisointiin.
 • ...tarkoittaa digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä tai käsittelemistä nuorisotyössä välineenä, toimintana tai sisältönä.
 • ...käsittää laajan valikoiman menetelmiä ja lähestymistapoja, joita voidaan hyödyntää missä tahansa nuorisotyön muodossa.
 • ...on toimintaa, jota ohjaavat samat tavoitteet, arvot ja periaatteet kuin muutakin nuorisotyötä.
 • ...voi tapahtua sekä fyysisessä että digitaalisessa ympäristössä.
 • (Lähde: Mitä nuorisotyön tulisi tietää? Havaintoja teknologisoituvasta yhteiskunnasta, 2019)

Bittiliigassa tehdään pääsääntöisesti verkossa tapahtuvaa digitaalista nuorisotyötä. Toiminta painottuu pelitoiminnan ympärille ja elektroninen urheilu toimii kuin käyntikorttina Bittiliigan alustoille. Liigasta löytyy tekemistä pelaamisen ja muun digitoiminnan ympäriltä monesta eri näkökulmasta. Bittiliigassa nuorisotyö hyödyntää digitaalista pelitoimintaa nuorisotyön toteuttamiseen sekä välineenä, toimintana että sisältönä. Liigan palvelut pyrkivät kattamaan laaja-alaisesti pelimaailmaa sekä siihen liittyviä ilmiöitä ja rinnakkaisaiheita. Verkossa tapahtuvan toiminnan lisäksi mm. turnaukset, lanit ja ryhmätapaamiset mahdollistavat fyysisesti järjestettävän aktiviteetin.

Fyysisen maailman verrokkina Bittiliigalle voi toimia esimerkiksi nuorisotila ja sieltä löytyvä perinteinen, mutta suosittu biljardipöytä. Nuorisotilalla nuoriso-ohjaajat tekevät nuorisotyötä. Tilan suosituin harrastusalusta on usein biljardipöytä ja nuoret kerääntyvät pöydän ympärille harrastamaan taitotasosta riippumatta. Pelaamisen ohessa nuoret viettävät aikaa ystäviensä kanssa ja kohtaavat uusia ihmisiä. Nuoriso-ohjaajat järjestävät nuorisotilalle biljarditurnauksia siinä missä esimerkiksi pingis-, ilmakiekko ja pöytäfutisturnauksiakin.

Vaikka pelipöydät ovat usein nuorisotilan keskiössä on paikka silti nuorisotila eikä pelihalli. Nuorisotilan toiminta ei ole seuratoimintaa vaan nuorisotyötä ja siksi toimintaperiaatteet eroavat merkittävästi esimerkiksi biljardiseuran toiminnasta. Toiminnan tavoitteellisuus ja kilpailu eivät ole itseisarvoja, vaan työkaluja muiden toimintamallien joukossa. Vanhan ja ikävän ajatusmallin mukaan nuoriso-ohjaajat pelaavat vain biljardia ja juovat kahvia. Nuorisotyö on kuitenkin todellisuudessa kasvatustyötä, jonka työvälineet ovat erityisesti nuorille mieluisia. Nuorisotilan toiminta on nuorille maksutonta ja pohjautuu nuorisolakiin sekä kasvatuksellisiin tavoitteisiin.

Bittiliiga toimii osittain kuin digitaalisena nuorisotilana, jonka keskiössä on pelaaminen. Samoin kuin nuorisotilatoiminta on myös Bittiliigan toiminta on nuorille maksutonta ja pohjautuu nuorisolakiin sekä kasvatuksellisiin tavoitteisiin. Bittiliigan pyrkimyksenä on mm. tukea nuorten harrastamista, edistää yhteisöllisyyttä ja parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Lisäksi turvallisen peliympäristön luominen, terveelliset elämäntavat ja kasvun ja itsenäistymisen tukeminen ovat Bittiliigan toiminnassa tärkeitä teemoja. Bittiliigassa nuoriso-ohjaajat ja muut kasvatusalan ammattilaiset järjestävät yhdessä tietotekniikan ja pelialan osaajien kanssa toimintaa nuorille. Hybridimallista hyötyy ensisijaisesti nuori, joka pääsee mukaan turvalliseen ja mielekkääseen toimintaan.

Bittiliigan tavoitteena ei ole tehdä kaikista nuorista ammattipelaajia. Vaikka liiga käsittelee kilpapelaamista ja elektronista urheilua, on sen tavoitteena ensisijaisesti matalan kynnyksen harrastustoiminta kaikille siitä kiinnostuneille nuorille. Digitaalisen pelaamisen ja e-urheilun suosion kasvaessa on tärkeää tukea nuorten harrastusmahdollisuuksia. Suurin osa pelaajista kaipaa ensisijaisesti yhdessä tekemistä ja toimintaan mukaan pääsemistä.

Puuttumisen malli
Puuttumisen malli

Bittiliigassa toimivat ohjaajat ovat mukana luomassa turvallista ja toimivaa peliympäristöä nuorille. Häiriökäyttäytymiseen puututaan ja toistuvista sääntöjen rikkomisista seuraa sanktio. Liigan pelitoiminnan säännöt mukailevat Fair Play:n sekä Suomen elektronisen urheilun liiton (SEUL) sääntöjä. Liigan pelit ovat moderoitua ja otteluiden sekä keskustelukanavien kommentit tallentuvat lokeihin. Pelaajilla on myös tarvittaessa suora yhteys ohjaajiin ja he voivat pyytää apua liigan tukipalveluihin suunnatuilla kanavilla.